ROK PROJEKTU: 2017
LOKALIZACJIA: Kamień Śląski
POWIERZCHNIA: 700 m2

Budynku Opolskiego Klubu Golfowego zlokalizowany jest na skraju sosnowego lasu niedaleko Opola. Wokół budynku rozciągają się pola, lasy i oczywiście pole golfowe.

Najważniejsze elewacje budynku to oczywiście te od strony pola golfowego, ponieważ to jemu służy obiekt. Taka specyfika budynku powoduje, że najważniejsze, reprezentacyjne  pomieszczenia znajdują się po przeciwnej stronie niż droga. Od strony drogi należało zlokalizować pomieszczenia pomocnicze, obsługujące, zaplecze, kuchnię itp. Nie jest to proste założenie do projektowania, ponieważ pierwsze zetknięcie z budynkiem oraz widok od strony drogi skierowany jest na zaplecza, które z reguły nie są najpiękniejszym miejscem budynku. Obiekt zaprojektowano w sposób aby każda strona była równie elegancka. Interesująco zlokalizowane jest zaplecze restauracji, które znajduje się przy głównym wejściu do budynku. Zaprojektowano je jako kamienną kostkę wystającą z bryły z poziomymi oknami przysłoniętymi drewnianą żaluzją.

Elewacje od strony pola golfowego są w przeważającej części z oczywistych względów. Przed nimi zaprojektowano duże zadaszone tarasy aby kawiarnia i restauracja mogły być bardziej zintegrowane z polem nawet w deszczowe dni.

Założenia funkcjonalne podyktowane przez inwestora doprowadziły do stworzenia dość nieregularnego rzutu budynku. Jednak założeniem było stworzenie możliwie spokojnego, dostojnego i eleganckiego budynku. Projektanci zamknęli rzut w bryle o rzucie zbliżonej do kwadratu tworząc zadaszenia oraz wystające elementy pomocniczych brył. Kierując się prostą zasadą, ale przeprowadzoną w sposób bardzo konsekwentny zastosowano w materiały elewacyjne. Beton jako materiał głównej bryły o rzucie kwadratu. Drewno w miejscach gdzie elementy zagłębiają się w betonową bryłę oraz kamień na wszystkich wychodzących z głównej bryły elementach obiektu