Powierzchnia: 220m2
Data opracowania: 2015
Lokalizacja: Warszawa
Faza: W budowie