ROK PROJEKTU: 2013
LOKALIZACJIA: Warszawa
POWIERZCHNIA: 2500 m2
FUNKCJA: laboratoria
INWESTOR: Polska Akademia Nauk

 

Wielobranżowy projekt przebudowy budynku laboratoryjnego Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Zakłada nadbudowę istniejącego budynku o 3 kondygnację nie zmieniając jego obrysu w rzucie poziomym.